Obradoiro de expresión teatral

Descrición

Obxectivo
Favorecer a expresión e a creatividade corporal.
Estimular a formación de grupos de teatro nos centros educativos.
Dotar de coñecementos aos participantes sobre o espazo teatral e a súa linguaxe.

Contidos
O corpo e a expresión corporal. O corpo en movemento e en relaxación.
O ritmo. Improvisación e dramatización. A voz. O espazo escénico.
Historia do teatro e o espazo escénico. A acción: conflito.
Introdución ao texto dramático. Bosquexo, nó e desenlace.

Destinatarios
Mozos e mozas dos institutos de secundaria.

Duración
Unha sesión por semana, con dúas horas de traballo por sesión.

Solicítase enCompartir: