PERFIL DO CONTRATANTE

A partir do 16 de novembro de 2018, todos os procedementos de licitación serán publicados no Perfil do contratante do Concello na Plataforma de contratación do Sector Público. Pódense consultar os mesmos no seguinte enlace.

O perfil do contratante do Concello e os procedementos anteriores pódense seguir consultando no seguinte enlace.

LICITACIÓN ELECTRÓNICA

A plataforma de licitación electronica do Concello utiliza a Plataforma de Contratación do Sector Público, e pode atoparse no seguinte enderezo.

MODELOS DE ANEXOS DO PCAP EN FORMATO WORD PARA DESCARGAR
 • ANEXO I - Indicacións e recomendacións para a licitación electrónica.
 • ANEXO II - Modelo para realizar preguntas e consultas relativas á licitación
 • ANEXO III - Modelo para presentación da proposición económica
 • ANEXO IV- Modelo de declaración de Unión Temporal de Empresas (UTE)
 • ANEXO V - Instruccións para cumprimentar o Modelo de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)
 • ANEXO VI - Modelo de declaración complementaria ao DEUC
 • ANEXO VII - Modelo de compromiso para a integración da Solvencia con medios externos
 • ANEXO VIII - Modelo presentación da Solvencia Económica e Financieira (Que teña depositadas as contas anuais en Rexistros oficiais)
 • ANEXO VIII - Modelo presentación da Solvencia Económica e Financieira (Que NON teña depositadas as contas anuais en Rexistros oficiais)
 • ANEXO IX - Modelo Presentación da Solvencia Técnica
 • ANEXO X - Modelo de Aval

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Desde o 15 de xaneiro de 2015, a presentación de facturas en formato electrónico debe realizarse a través do Punto xeral de entrada de facturas electrónicas FACe. Pódese consultar información máis detallada no seguinte enlace.

Os provedores poden consultar o estado de tramitación das facturas a través do correo electrónico consultafacturas@santiagodecompostela.gal
Compartir: