Técnico/a de xestión de sistemas e informática

Tipo Emprego temporal
Convocatoria 2021
Prazo de presentación das solicitudes Data de publicación da convocatoria: 17/01/2021: 8 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio.

Data publicación listaxe provisional: 23/02/2021: 3 días hábiles para subsanación de erros
Documentos relacionados
Compartir: