Técnico/a superior de administración xeral

Tipo Emprego temporal
Convocatoria 2021
Prazo de presentación das solicitudes Data de publicación anuncio convocatoria: 17/01/2021: 8 días naturais, contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio.

Data publicación listaxe provisional: 23/02/2021: 3 días hábiles para subsanación de erros.
Documentos relacionados
Compartir: