Director/a de Área de Desenvolvemento Urbano Sostible

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2020
Prazo de presentación das solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía dentro do prazo dos quince días hábiles seguintes ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Enlaces
Compartir: