Convocatoria para a provisión de posto de traballo reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional polo sistema de libre designación

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2018
Prazo de presentación das solicitudes 15 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da resolución no BOE.
Enlaces
Compartir: