Arquitecto superior de administración especial

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Oferta de emprego do Concello do ano 2016
Prazo de presentación das solicitudes As instancias para tomar parte no proceso selectivo deberán axustarse ao disposto no apartado 5 das Bases Xerais. (BOP do 2/06/2017)
Máis información Documentación que debe achegar xunto á solicitude:
- Fotocopia do DNI, pasaporte ou equivalente, acreditativo do requisito de nacionalidade.
- Título acreditativo do nivel de galego, de ser o caso (CELGA III, equivalente ou superior), a efectos da exención da realización do quinto exercicio.
- Resgardo do ingreso de taxas.

Pode realizar a autoliquidación das taxas:
- A través da Carpeta Cidadá
* Mediante PIN (usuario e contrasinal)
Para solicitar o usuario e contrasinal deberá presentarse na Oficina municipal de atención ao cidadán do Concello (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo), coa documentación necesaria. Pulse aquí para obter máis información.
O persoal municipal tramitará a alta e expedirá o seu identificador e contrasinal. Asinada a recepción dos datos de identificación, xa poderá conectarse.

* Mediante DNI electrónico
Deberá dispor dun DNI electrónico, un lector instalado no seu equipo e o software da DGP para o acceso ó DNI electrónico. Pulse aquí para obter máis información.

* Mediante certificado dixital
Deberá dispor dun certificado dixital instalado no seu navegador. Pulse aquí para obter máis información.

- Presencialmente na Oficina Municipal de Atención ao Contribuínte:
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Horario: de 9:00 a 14:00 h
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Documentos relacionados
Enlaces
Compartir: