Arquitecto superior de administración especial

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Oferta de emprego do Concello do ano 2016
Prazo de presentación das solicitudes As instancias para tomar parte no proceso selectivo deberán axustarse ao disposto no apartado 5 das Bases Xerais. (BOP do 2/06/2017)
Enlaces
Compartir: