Administrativo de administración xeral (Quenda libre)

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Oferta de emprego do Concello do ano 2016 e do ano 2017
Prazo de presentación das solicitudes As instancias para tomar parte no proceso selectivo deberán axustarse ao disposto no apartado 5 das Bases Xerais. (BOP do 2/06/2017)
Máis información Documentación que debe achegar xunto á solicitude:
- Fotocopia do DNI, pasaporte ou equivalente, acreditativo do requisito de nacionalidade.
- Título acreditativo do nivel de galego, de ser o caso (CELGA III, equivalente ou superior), a efectos da exención da realización do quinto exercicio.
- Resgardo do ingreso de taxas.

Pode realizar a autoliquidación das taxas:
- A través da Carpeta Cidadá
* Mediante PIN (usuario e contrasinal)
Para solicitar o usuario e contrasinal deberá presentarse na Oficina municipal de atención ao cidadán do Concello (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo), coa documentación necesaria. Pulse aquí para obter máis información.
O persoal municipal tramitará a alta e expedirá o seu identificador e contrasinal. Asinada a recepción dos datos de identificación, xa poderá conectarse.

* Mediante DNI electrónico
Deberá dispor dun DNI electrónico, un lector instalado no seu equipo e o software da DGP para o acceso ó DNI electrónico. Pulse aquí para obter máis información.

* Mediante certificado dixital
Deberá dispor dun certificado dixital instalado no seu navegador. Pulse aquí para obter máis información.

- Presencialmente na Oficina Municipal de Atención ao Contribuínte:
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Horario: de 9:00 a 14:00 h
Tel.: 881 599 977 (de 8 a 20 h. en horario ininterrompido) / 981 542 384 (de 9 a 14 h.)
Documentos relacionados
Enlaces
Compartir: