Oferta de emprego para o ano 2022

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2022
Máis información A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria celebrada o día 31 de maio de 2022, aprobou a oferta de emprego do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2022.
A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión ordinaria celebrada o 3 de outubro de 2022 aprobou a corrección de erros da OEP 2022, publicada no Boletín Oficial da Provincia o 31 de maio de 2022 (BOP A Coruña de 20 DE outubro de 2022)
Enlaces
Compartir: