Neste apartado podes consultar as licitacións do Concello.

A relación de contratos menores clasificados por exercicio anual pode consultarse no seguinte enlace

Compartir: