Obras para execución dun aparcamento provisional disuasorio na parcela EQ1 do parque da Sionlla

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 5-10-2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA (CIF: A15352735), por un importe de 289.602,44 euros (IVE aparte 21%: 60.816,51 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 18-10-2018.

Número de ofertas presentadas: 7.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11-10-2018

Número de expediente municipal

CON/11/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Orzamento base de licitación (IVA excluido): 308.087,70 euros.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7 DE XUÑO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado 25/05/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: