Servizo de organización da celebración da "Festa dos Maiores 2018"

Número de expediente municipal

CON/9/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Orzamento base de licitación (IVE excluído): O prezo máximo previsto para cada xantar ascenderá a 20,07 euros sen IVE.
As empresas licitadoras realizarán ofertas á baixa sobre este prezo unitario.

IVE: 2,08 euros. Tipo: 10% do orzamento base anterior.

O gasto máximo previsto para este contrato ascende á cantidade de 34.119 euros máis IVE (10%: 3.417 euros), que resulta de aplicar o prezo unitario previsto ó número máximo de xantares.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 30 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: