Servizo posta en marcha dos orzamentos participativos COMPOSTELA DECIDE para o ano 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 25-05-2018, adxudicou o contrato de "Servizo posta en marcha dos orzamentos participativos COMPOSTELA DECIDE para o ano 2019" a favor de CIDADANIA REDE DE APLICACIONS SOCIAIS SOC COOP, CIF: F15715683, por un importe de 66.000,00 euros, (IVE aparte 21%: 13.860,00 euros).

O contrato formalizouse en documento administrativo o 1-6-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 31/05/2018

Número de expediente municipal

CON/10/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 3 DE MAIO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: