Servizo de redacción de proxecto básico e redacción de proxecto de seguridade e saúde, dirección obra da Reurbanización da Reurbanización da Rúa de Clara Campoamor

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 31 DE AGOSTO DE 2018, adxudicou o contrato de referencia a prol de PROYFE, S.L. CIF: B15077233, por un importe de 66.900 euros (IVE aparte 21%: 14.049 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das resentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 18-9-2018.

Número de ofertas presentadas: 8.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 14/09/2018

Número de expediente municipal

CON/4/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Orzamento base de licitación (IVE excluído): 100.000 euros.

Cofinanciamento: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado o 24/05/2018
Publicada Modificación Prego administrativo na Plataforma de Contratación do Estado 01/06/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: