Servizo de xestión e desenvolvemento das escolas de verán 2018. Programa municipal de conciliación do departamento de Educación e Cidadanía do concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 18 DE XUÑO DE 2018, acordou Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa ACTIVIDADES LUDICAS DE GALICIA SL (CIF: B27791086). O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 20-06-2018

Número de expediente municipal

CON/17/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

60.611,57 euros (ive excluído)

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 11 DE XUÑO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado o 25-5-2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: