Obras de renovación e ampliación do sistema de céspede sintético e do sistema de rega no campo de fútbol municipal de Santa Isabel

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 8/06/2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa UTE FRANCISCO GOMEZ Y CIA SL & CALFENSA PROYECTOS SL, por un importe de 359.500 euros (IVE aparte 21%: 75.495 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 26-6-2018.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-06-2018

Número de expediente municipal

CON/74/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

433.306,15 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 14 FEBREIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 16-01-2018
PUBLICADO BOP 19-01-2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: