Obras de renovación e ampliación do sistema de céspede sintético e do sistema de rega no campo de fútbol municipal de Santa Isabel

----------------------------------------------------------
XUSTIFICACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNICA E ECONÓMICA

A clasificación admisible a efectos de solvencia técnica e económica non exclúe a obriga de presentar tódolos certificados requiridos na cláusula 4.2 do Prego de Cláusulas administrativas.

Como sinala o prego, a ausencia de calquera de estes certificados determinará a exclusión da licitación.

----------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/74/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

433.306,15 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 14 FEBREIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 16-01-2018
PUBLICADO BOP 19-01-2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: