Servizo de conservación e mantemento do parque de Brandía (reservado a centros especiais de emprego D.A. 5ª do TRLCSP)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 23 DE FEBREIRO DE 2018, adxudicou o contrato de referencia a favor da empresa ASPAS EMPREGO SL (CIF: B70007083), por un importe de 52.490 euros (IVE aparte 21%: 11.022,90 euros), ó ser a súa a única oferta presentada e cumprir todos os requerimentos dos pregos de aplicación.

Así mesmo, compromete para a mellora do servizo, a entrega de 2100 unidades de Impatiens (Guineana), 2100 unidades de bulbo de inverno (narcisos, tulipa, crocus, etc), 2100 unidades de Begonias Sempervirens, 350 unidades de Prímulas e 350 unidades de Agapantos

O contrato formalizouse en documento administrativo o 13-3-2018.

Número de ofertas presentadas: 1

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 06-03-2018

Número de expediente municipal

CON/52/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

53.419,11 euros/ano

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 15 DECEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 27-11-2017
PUBLICADO BOP 30-11-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: