Servizo de conservación e mantemento do parque de Brandía (reservado a centros especiais de emprego D.A. 5ª do TRLCSP)

INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:
------------------------------------------------
Procédese a incorporación de arquivo coa táboa de salarios de traballadores así como as súas bonificacións, no apartado de documentos relacionados.
---------------------------------------------------------
Procédese a incorpora en documentos relacionados, o Cadro de Persoal coa indicación dos salarios brutos anuais de cada traballador, a ten en conta a hora de realizar ofertas
---------------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/52/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

53.419,11 euros/ano

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 15 DECEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO BOP 27-11-2017
PUBLICADO BOP 30-11-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: