Obras de reurbanización da Rúa das CANCELAS no contorno da Subestación Eléctrica (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

Recibida unha solicitude de aclaración do anexo I do prego administrativo, inclúese o seguinte, a modo indicativo, sobre como especificar os criterios de negociación do anexo O, ítem 8.2

Número de expediente municipal

CON/22/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

166.697,85 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 11 DE DECEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: