Obras de instalación de electricidade para campo deportivo e vestiarios no campo de fútbol de Lamas de Abade PROCEDEMENTO NEGOCIADO

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-11-2017, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia á empresa FERROVIAL SERVICIOS SAU por un importe de 56.227,73 € IVE aparte.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 4-12-2017

Número de expediente municipal

CON/38/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

83.174,23 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 11 de outubro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: