Servizo de mantemento e actualización do portal "orzamento aberto" do Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-08-2017, acordou Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa FUNDACION CIUDADANA CIVIO (CIF: G86361862), por un importe de 5.000 euros/ano (IVE aparte 21%: 1.050 euros/ano), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 28-08-2017

Número de expediente municipal

CON/18/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 9 DE XUÑO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: