Servizo de conservación e mantemento do cemiterio municipal de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-08-2017, acordou a Adxudicar o contrato de referencia a prol da empresa FUNERARIA TANATORIO APOSTOL SANTIAGO SL (CIF: B15657901), por un importe de 117.000 euros/ano (IVE aparte 21%: 24.570 euros/ano), ó ser a súa a única oferta presentada e reunir os requerimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizouse o 12-9-2017.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 22-08-2017

Número de expediente municipal

CON/6/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

122.190, 00 EUROS/ANO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 19 DE XUÑO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

ENVIADO DOUE 11/5/2017 PUBLICADO 18/5/2017
ENVIADO BOP 11/5/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: