Servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 22-01-2018 , acordou adxudicar o contrato de "Servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela", a prol da empresa FERROVIAL SERVICIOS SA (CIF: A80241789), por un importe de 925.822,72 euros/ano, (IVE aparte 21%: 194.422,77 euros/ano), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 17-4-2018.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 22/01/2018

Número de expediente municipal

CON/57/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

DOUE: enviado publicar 24-04-2017 Publicado 26-04-2017
BOP: enviado publicar 24-04-2017 Publicado 27-04-2017
BOE: enviado a publicar 15-05-2017 Publicado 23-05-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: