Servizo de organización da celebración da "Festa dos maiores 2017" (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 19-05-2017, acordou adxudicar o contrato de Servizo de organización da celebración da "Festa dos maiores 2017" a favor da empresa CATERING CASA TABOADA SC (CIF: J70413497), que oferta un importe de 17’55 euros/comida (IVE aparte 10%: 1,75 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 24-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:22-05-2017

Número de expediente municipal

CON/8/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 28 de abril 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: