Seguro para cobertura de riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil derivada do uso de vehículos de motor que integran o parque móbil do Concello de Santiago

Convocatorias mesas de contratación

Convocatoria mesas de contratación - Apertura Pública sobre nº 2

DIA: 25/4/2017
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/5/2017

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18 DE ABRIL DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: