Servizo de colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores do departamento de servizos comunitarios e medio ambiente (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

ERRO ADVERTIDO NO ANEXO I MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Advirtése erro no modelo de porposición económica no Prego de cláusulas administrativas no xeito de indicar a oferta do licitador.
Donde pon Prezo base sen Ive, expresado en euros, debe dicir:

Porcentaxe ofertado, IVE engadido, do importe dos cobros realizados en periodo voluntario de pago:______________%

Número de expediente municipal

CON/62/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

31.343,80 EUROS (SEN IVE)

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 29 de marzo de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

publicado no perfil o 20/03/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: