Servizo de mantemento da aplicación informática de xestión de servizos sociais XIESS do Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

Convocatorias mesas de contratación

MESA CONTRATACIÓN APERTURA DE OFERTAS E ACTOS DE NEGOCIACIÓN

DÍA: 24/01/2017
HORA: 9:30
LUGAR: Sección municipal de Contratación - Rúa Salvador Allende, 6-8 - 15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/39/2016

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

9.110,27 €/ANO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18 de xaneiro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: