Servizo de mantemento da aplicación informática de xestión de servizos sociais XIESS do Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-02-2017, ADXUDICOU o contrato de "Servizo de mantemento da aplicación informática de xestión de servizos sociais XIESS do Concello de Santiago de Compostela" a prol da empresa TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA SA (CIF: A28191179), por un importe de 9.100 € (IVE aparte 21%: 1.911 €), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 16-3-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 2/3/2017

Número de expediente municipal

CON/39/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

9.110,27 €/ANO

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18 de xaneiro de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: