Subministro de enerxía eléctrica en baixa e media tensión do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 12-04-2017, acordou adxudicar o contrato de "Subministro de enerxía eléctrica en baixa e media tensión do Concello de Santiago de Compostela", a favor da empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA (CIF: A61797536), por un importe de 407.355,11 euros (IVE aparte 21%: 85.544,57 euros) polo que respecta ó lote I, por un importe de 1.504.671,50 euros, (IVE aparte 21%: 315.981,01 euros), polo que respecta ó lote II e por un importe de 318.582,93 euros, (IVE aparte 21%: 66.902,41 euros), polo que respecta ao lote III, por ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas e non retiradas.

O contrato formalizouse o 19-5-2017.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 19-04-2017

Número de expediente municipal

CON/10/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 17 de setembro de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio enviado ó DOUE.- 9-Agosto-2016. Publicado: 11/agosto/2016.
Anuncio BOP: 12-agosto-2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: