Obras de adecuación de parcela municipal para aparcadoiro público en superficie na Avda de Ferrol (PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20-04-2018, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL (CIF: B15411705), por un importe de 78.805,33 euros (IVE aparte 21%: 16.549,12 euros), ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 29-5-2018.

Número de ofertas presentadas: 16.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:27-04-2018

Número de expediente municipal

CON/59/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

90.904,75 €

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 26 DE XANEIRO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: