Obras de mellora das condicións de accesibilidade no campo de fútbol de Santa Isabel

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6 de xullo de 2018, adxudicou o contrato de "Mellora das condicións de accesibilidade no campo de fútbol de Santa Isabel" a prol da empresa 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL (CIF: B15643299), por un importe de 74.000 euros, (IVE aparte 21%: 15.540 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 24-7-2018.

Número de ofertas presentadas: 15.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12 de xullo de 2018.

Número de expediente municipal

CON/65/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

96.445,20

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 23 de xaneiro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: