Solicitude de inscrición no Rexistro municipal de asociacións

Descrición

Solicitude de inscrición no Rexistro municipal de asociacións.

Dirixido a

Asociacións con carácter social, deportivo, veciñal, da muller, persoas maiores, xuventude, etc.

Requirimentos

• Deben estar legalmente constituídas (inscritas no rexistro xeral de asociacións).
• Ter un funcionamento democrático.
• Non ter ánimo de lucro.
• Ter o seu domicilio social dentro do termo municipal de Santiago e desenvolver neste ámbito xeográfico as súas actividades.

Notas para o cidadán

Algunhas das vantaxes da inclusión no rexistro son:
• Participar na convocatoria de subvencións a asociacións que convoque o Concello.
• Acceder ao uso de medios públicos municipais (especialmente locais sociais).
• Sen prexuízo do dereito xeral de acceso á información municipal:
a. Recibirán, no seu enderezo, as convocatorias dos órganos colexiados municipais que celebren sesións públicas.
b. Recibirán copia de resolucións ou acordos municipais que afecten ao obxecto social da entidade.
c. Recibirán as publicacións que edite o Concello.

A Normativa de aplicación é a que segue:
• Regulamento municipal de participación cidadá (aprobado polo Pleno o 4 de decembro de 1998 e publicado no BOP de A Coruña o 9 de xaneiro de 1999.
• Lei 5/1997 da administración local de Galicia.

Os departamentos que parciticipan na súa tramitación son:
Secretaría Xeral do Pleno e Participación Cidadá.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: Para atención presencial é preciso solicitar cita previa: 881505107 ou https://citaprevia.santiagodecompostela.gal
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.
Nesta oficina pode solicitar a información relativa ao trámite e recoller os impresos que se precisen.
A atención prestarase prioritariamente a traves dos canais:
- Telefónico: 981542300 - 981543128
- Correo electrónico: informacion@santiagodecompostela.gal

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: Para atención presencial é preciso solicitar cita previa: 881505107 ou https://citaprevia.santiagodecompostela.gal
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

Teléfono oficina: 981 543 122 // Fax: 981 543 133

Rexistro Auxiliar do Ensanche
Enderezo: Rúa Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo.
Teléfono cita previa: 981 543 001
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 horas.
Horario especial de verán do 15 de xuño ao 15 de setembro: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 h.

O Rexistro Auxiliar do Ensanche permanecerá pechado os días 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2020.

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

- Rexistro electrónico do Concello de Santiago en sede.santiagodecompostela.gal
- Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Tramítase en

Participación Cidadá
Enderezo: Casa das Asociacions de Cornes. Rua Manuel Beiras 3.
Tel.: 981 542350
Fax: 981 543 089
Correo: Contactar co Concello
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h

Formularios. Cómpre imprimilos e cubrilos por duplicado.Compartir: