Obras para a dotación de equipamentos de ocio en Lavacolla - ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 7-12-2018, adxudicou o contrato de "Obras para a dotación de equipamentos de ocio en Lavacolla - ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS 2018", a prol da empresa ZONA DE OBRA O ROSAL SLU (CIF: B94106663), por un importe de 48.720,38 euros, (IVE aparte 21%: 10.231,28 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 2-1-2019.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 12/12/2018___

Número de expediente municipal

CON/22/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

61.671,37

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 22 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: