Definición, deseño, subministración e instalación de sinalización informativa vertical tipo AIMPE nos viais municipais do ámbito rural do término municipal de Santiago de Compostela (2017). Orzamentos parti

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-10-2018, adxudicou o contrato de "Definición, deseño, subministración e instalación de sinalización informativa vertical tipo AIMPE nos viais municipais do ámbito rural do término municipal de Santiago de Compostela (2017). Orzamentos participativos COMPOSTELA DECIDE 2017" a prol da empresa API MOVILIDAD SA (CIF: A78015880), que oferta unha baixa do 33,73% a aplicar sobre o cadro de prezos unitarios incorporado ao expediente ata unha cantidade máxima de 49.675,21 euros IVE aparte, ao ser a súa a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo 25-10-2018.

Número de ofertas presentadas: 8.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 18-10-2018

Número de expediente municipal

CON/30/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

49.675,21 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 20 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO 5/7/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: