Subministro para modernización das instalacións de iluminación no pavillón polideportivo de Fontiñas, orzamentos participativos 2017 compostela decide.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de xullo de 2018, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato de referencia a prol da empresa FERROVIAL SERVICIOS SA (CIF: A80241789), por un importe de 15.500,24 euros (IVE aparte 21%: 3.255,05 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 17-8-2018.

Número de ofertas presentadas: 11

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 7 de agosto de 2018.

Número de expediente municipal

CON/62/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

20.576,29

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 28 de marzo de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Perfil do contratante 19 de marzo de 2018

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: