Vicedirección da Asesoría Xuridica do Concello de Santiago de Compostela

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2021
Plazo de presentación de las solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía dentro do prazo dos dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Documentos relacionados
Enlaces
Compartir: