Vicesecretario/a do Concello de Santiago de Compostela

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2020
Lugar de presentación de las solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía-Presidencia do Concello de Santiago de Compostela e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou nas oficinas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, dentro do prazo dos quince días hábiles seguintes ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial del Estado
Documentos relacionados
Enlaces
Compartir: