Xefatura de sección de Inspección e Disciplina Urbanística

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Comisión de servizo
Prazo de presentación das solicitudes Do 5/12/2019 ao 13/12/2019
Lugar de presentación das solicitudes Rexistro do Concello de Santiago de Compostela
Máis información Código do posto: 4220F1 1 24
Grupo: A1 Nivel 24
Especial dedicación
Administración: Funcionarios/as
Centro de destino: Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística
Adscrición: CSC. Administración Xeral. Persoal propio do Concello de Santiago de Compostela
Órgano: Concellería de Urbanísmo, Vivenda Cidade Histórica e Acción Cultural
Compartir: