Director/a da área de réxime interior do Concello de Santiago de Compostela (Procedemento rematado)

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2019
Plazo de presentación de las solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía dentro do prazo dos dez días naturais seguintes ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia.
Enlaces
Compartir: