Provisión de postos de traballo de xefaturas de negociado do Concello (concurso de méritos)

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2019
Plazo de presentación de las solicitudes As solicitudes deberán presentarse no prazo de 15 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado
Enlaces
Compartir: