Xefe/a de negociado de fiscalización de ingresos e xefe/a de negociado de fiscalización de gastos do Concello de Santiago de Compostela

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2017
Máis información Reservada aos funcionarios do Concello de Santiago
Enlaces
Compartir: