Xefe/a do negociado de fiscalización de ingresos e xefe/a do negociado de fiscalización de gastos do Concello de Santiago de Compostela (Reservado funcionarios do Concello de Santiago de Compostela) PROCESO FINALIZADO

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Publicado no 2017
Máis información Reservada para persoal funcionario de carreira do Conccello de Santiago de Compostela.
Enlaces
Compartir: