Dirección de Área de Modernización, Innovación e Calidade da Administración Local do Concello de Santiago

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria 2022
Plazo de presentación de las solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía dentro do prazo dos dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Enlaces
Compartir: