Subministro e implantación dunha ampliación da infraestructura de servidores para a solución de administración electrónica do Concello de Santiago de Compostela - EDUSI

Número de expediente municipal

CON/50/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Cofinanciamento: O proxecto será financiado co cargo ás axudas da primeira convocatoria para a selección de estratexias de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) para cofinanciamento mediante o Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, convocadas por orde HAP/2427/2015, concedidas segundo Resolución de 29 de setembro de 2016 da Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada no BOE 239 de 3 de outubro de 2016.

O importe do proxecto financiable, correspondente á liña de actuación OT2, é de 190.000 euros, sendo a taxa de cofinanciación do 80% (152.000,00 euros) e comprometéndose o asumir o Concello o 20% restante (38.000,00 euros). (I.V.E. engadido)

FINANCIAMENTO ……… EDUSI OT2 (80%) …...PROPIO (20%)
---------------------------------------------------------------------------
2019 .....................………..152.000,00 ............…..38.000,00
---------------------------------------------------------------------------
TOTAL.....................………..152.000,00 ............…..38.000,00

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 29/01/2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado 14/01/2018

Publicado no perfil do contratante 14/01/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: