Execución do proxecto básico e de execución do edificio multiusos en Lavacolla.Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) "POS+2018"

Convocatorias mesas de contratación

Apertura do sobre único

Día: 20/12/2018
Hora: 9:00
Lugar: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
-------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/62/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

258.119,16 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18/12/2018 na no Portal de Licitación Electrónica do Concello de Santiago de Compostela

URL:https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

Plataforma de Contratación del Estado: 28/11/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: