Servizo de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca das Fontiñas, no centro educativo e de lecer.

Advirtese dun erro no IVE no Anexo 0, apartado 6. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN E PARTIDA ORZAMENTARIA
Onde figura
IVE: 12.213,55 euros Tipo: 21% do orzamento base anterior
Debe figurar
IVE: 13.123,55 euros Tipo: 10% do orzamento base anterior.

AVISO:
O vindeiro venres 19 de outubro de 2018, ás 10:00 horas, aqueles licitadores que o dexesen poderan visitar a LUDOTECA DAS FONTIÑAS, CENTRO EDUCATIVO E DE LECER MARÍA MIRAMONTES

Número de expediente municipal

CON/43/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

131.235,51 €.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 23 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 8-10-2018.
Plataforma de Contratación: 08-10-2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: