Servizo de execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na ludoteca das Fontiñas, no centro educativo e de lecer.

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº 3

DIA: 22/11/2018
HORA:9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

----------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/43/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

131.235,51 €.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 23 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 8-10-2018.
Plataforma de Contratación: 08-10-2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: