Servizo para implementación do programa municipal de apoio para inclusión social

Convocatorias mesas de contratación

CONVOCATORIA PUBLICA APERTURA SOBRE 2

DIA: 30/10/2018
HORA: 9:55
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
----------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/26/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

121.853,00 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 19 DE OURUBRO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Na plataforma de contratación do Estado: 04/10/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: