Obras de reforma do parque infantil da Praza da Constitución (Pistas de skate)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16-11-2018, adxudicou o contrato de "obras de reforma do parque infantil da Praza da Constitución (pistas de skate)" a prol da empresa OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO SL (CIF: B32021487), por un importe de 254.725 euros (IVE aparte 21%: 53.492,25 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 29-11-2018.

Número de ofertas presentadas: 13.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 27/11/2018

Número de expediente municipal

CON/23/2018

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 17 de setembro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos de la publicación

Perfil do contratante: 27 de agosto de 2018
Plataforma de Contratación do Estado: 27-agosto-2018

Información y documentación

Sección de Contratación
Rúa Presidente Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: