Servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arborado do parque de Salgueiriños do Concello de Santiago de Compostela. Reservada a Centros especiais de emprego D.A.4ª da LCSP.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 9-11-2018, adxudicou o contrato de "servizo de mantemento, conservación e mellora dos espazos verdes e do arborado do parque de Salgueiriños do Concello de Santiago de Compostela. Reservada a Centros especiais de emprego D.A.4ª da LCSP" a prol da empresa COREGAL PARQUES E XARDINS SL (CIF: B15731797), por un importe de 74.400 euros (IVE aparte 21%: 15.624 euros), ó ser a súa a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 20-11-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/11/2018

Número de expediente municipal

CON/19/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

82.644,63 €, IVE excluído

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE AGOSTO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 10 de agosto de 2018
Plataforma de contratación do Estado: 10 de agosto de 2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: