Servizo de radiocomunicacións Trunking de voz e datos para o servizo da policía local do Concello de Santiago de Compostela.

Convocatorias mesas de contratación

Data: martes 4 de serembro de 2018
hora: 9:10
lugar: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/37/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

65.088

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE AGOSTO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 10 de agosto de 2018.
Plataforma contratación do Estado: 10 de agosto de 2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: