Servizo de radiocomunicacións Trunking de voz e datos para o servizo da policía local do Concello de Santiago de Compostela.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 09/11/2018, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa TALLERES ELECTROTECNICOS DE PONTEVEDRA S. COOP (CIF: F36049534), por un importe de 64.979’52 euros (IVE aparte 21%: 13.645’70 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 22-11-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 15/11/2018

Número de expediente municipal

CON/37/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

65.088

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 27 DE AGOSTO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 10 de agosto de 2018.
Plataforma contratación do Estado: 10 de agosto de 2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: