Servizo de oficina técnica do proxecto SMARTiago en aplicación do convenio de colaboración entre o Ministerio de Economía e Industria e Competitividade (MEIC) e o Concello de Santiago de Compostela, financiado nun 80% FEDER no

Número de expediente municipal

CON/31/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

466.942,15

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 27 DE AGOSTO 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado anuncio DOUE 23/7/2018. Publicado: 27/07/2018.
Publicado na Plataforma contratación do Estado 23/7/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: