Servizo de execución de diversas operacións de roza, limpeza e mantemento de marxes e drenaxes de viarios, carreiros fluviais e parcelas municipais do termo municipal de Santiago de Compostela -Campaña Complementaria 2018

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28 de setembro de 2018, adxudicar o contrato de referencia a favor de, ALCOMTE GALICIA SL. CIF:B15648223, que oferta unha porcentaxe de baixa do 27,00 % sobre o cadro de prezos unitarios definido no prego técnico de aplicación a executar ata un importe máximo de 100.000 euros IVE aparte (IVE 21% da cantidade anterior: 21.000 €), ó ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 11-10-2018.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 5/10/2018

Número de expediente municipal

CON/32/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

100.000,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 17 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

PUBLICADO NA PLATAFORMA DO ESTADO O 2/7/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: