Servizo de auditoría do proxecto europeo Atlántic Social Lab, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de Transnacional Europea, 2014-2020

Convocatorias mesas de contratación

Apertura sobre único: documentación e oferta relativa aos criterios de adxudicación avaliables mediante fórmulas
Data: martes 24 de xullo de 2018.
Hora: 9:00
Lugar: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

Número de expediente municipal

CON/36/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

3.719,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 13 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

28/06/2018 - PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO
28/06/2018 - PERFIL DO CONTRATANTE DO CONCELLO DE SANTIAGO

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: