Servizo de auditoría do proxecto europeo Atlántic Social Lab, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de Transnacional Europea, 2014-2020

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21 de setembro de 2018 adxudicou o contrato de "Servizo de auditoría do proxecto europeo Atlántic Social Lab, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo de Transnacional Europea, 2014-2020" a favor de ERNST & YOUNG S.L., CIF: B78970506, por un importe de 2.194,21 euros (IVE aparte 21%: 460,78 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 11-10-2018.

Número de ofertas presentadas: 4.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 1 de outubro de 2018

Número de expediente municipal

CON/36/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

3.719,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 13 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

28/06/2018 - PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DO ESTADO
28/06/2018 - PERFIL DO CONTRATANTE DO CONCELLO DE SANTIAGO

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: